ISO 9001

Bendrovėje įdiegta kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema ISO 9001, ISO 14001.
UAB "Mažeikių komunalinis ūkis" kokybės ir aplinkosaugos politika:

  • Toliau vystyti kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą ir jos rezultatyvumą, atsižvelgiant į klientų lūkesčius, poveikį aplinkai bei valdžios institucijų nuostatus;
  • Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisinių ir normatyvinių reikalavimų, bei sutartinių įsipareigojimų;
  • Vystyti atliekų rūšiavimą, mažinti atliekų srautą į sąvartyną;
  • Plėsti teritorijų aplinkotvarkos paslaugas didinant rezultatyvumą ir efektyvumą.
  • Vystyti energetinio baro veiklą plečiant paslaugų pasiūlą.
  • Vystyti garažo baro veiklą plečiant paslaugų pasiūlą.